Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Om projektet

Bakgrund Mål och åtgärder Unikt samarbete Markägare viktiga Arbete i etapper Ekonomi Erfarenheter Fortsättningen... Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Så går det till!

Här hittar du ett bildspel och mer information om hur det går till när en damm eller våtmark anläggs.

Rapporter

 

Urval av rapporter:

 

Vattenvårdande åtgärder för delar av Kävlingeåns avrinningsområde. 1991. Kävlingåns Vattenvårds-förbund.

 

Handlingsprogram för vatten och landskapsvårdande åtgärder i Kävlingeån. 1993. Samarbetsgruppen Lund-Eslöv.

 

Slutförslag till handlingsprogram för vatten och landskapsvårdande åtgärder i Kävlingeån. 1994.

Samarbetsgruppen Lund-Eslöv.

 

Nu har det startat! - Kävlingeå projektet. Informationsskrift till markägare. 1996.

 

Kävlingeå-projektet, årsrapport 1995 - 1996. 1997.

 

Kävlingeå-projektet, årsrapport 1997. 1998.

 

Wetlands in agricultural areas. Complementary measures to reduce nutrient transport to inland coastal waters. Project No: LIFE96ENV/s/346. Final report. 2000.

 

Wetlands in agricultural areas. Complementary measures to reduce nutrient transport to inland coastal waters. Project No: LIFE96ENV/s/346. Laymans version. 2000. Download, pdf.

 

Kävlingeå-projektet går vidare. Informationsskrift. 2000.

 

Kävlingeå-projektet, Etapp I - slutrapport. 2000. Hämta i pdf-format.

 

Kävlingeå-projektet, Projektkatalog 1996-1999. 2000.

 

Kävlingeåprojektet. Etapp II. Årsrapport 1999-2000. 2001. Hämta i pdf-format.

 

Utvärdering av Kävlingeåprojektet etapp I och II. 2002. Hämta i pdf-format.

 

Reviderat Handlingsprogram för vatten- och landskapsvårdande åtgärder i Kävlingeåns avrinningsområde, etapp III. 2002. Hämta i pdf-format.

 

Kävlingeåprojektet, Etapp II - slutrapport. 2004. Hämta i pdf-format.

 

Kävlingeåprojektet, Projektkatalog, Etapp I-II. 2004. Hämta i pdf-format.

 

Skyddszoner inom Kävlingeåns avrinningsområde. Kävlingeå-projektet 2004. 2005. Hämta i pdf-format.

 

Att återskapa historiska våtmarker i Kävlingeåns avrinningsområde - möjligheter, hinder och praktiska erfarenheter. 2008. Hämta i pdf-format.

 

Skyddszoner inom Kävlingeåns avrinningsområde 2007. 2009. Hämta i pdf-format.

 

Vattenvårdsprogram Kävlingeån Förslag till fördjupad åtgärdsplan för vattenvård 2010-2015. Mars 2009. Hämta i pdf-format (7,3MB).

 

Förslag till bildande av Kävlingeåns Vattenråd. Oktober 2009 Hämta i pdf-format (1,4 MB).

 

Kävlingeåprojektet - utvärdering av etapp I-III. Strand och Weisner, mars 2010. Hämta i pdf-format (3,8 MB).

 

Kävlingeåprojektet - Slutrapport etapp I-IV. Maj 2013. Hämta i pdf-format (5,3 MB).

 

OBS! Rapporter från uppföljning av vattenrening och biologisk mångfald hittar du under Renare vatten och Mer natur.

 

 

 

©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

Produktion, film och foto: Ekologgruppen