Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över samtliga anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Så går det till!

Här hittar du mer information om hur kväve och fosfor renas i dammar och våtmarker.

Kontakt

 

Ordförande Programberedningen för Kävlingeåprojektet: Göran Brinck, Lunds kommun

Ordförande Tjänstemannaberedningen för Kävlingeåprojektet: Lars Jacobsson, Lunds kommun

kavlingeaprojektet@lund.se

 

Projektsamordnare

Jonas Johansson

046-356850 (direkt), 046-355000 (vx), 0763-486213 (mobil)

e-post: Jonas.Johansson@lund.se

 

Lunds kommun

Tekniska förvaltningen, Park- & naturkontoret

Byggmästaregatan 4

222 37 Lund

 

Konsult för Kävlingeåprojektet etapp I-IV

Ekologgruppen i Landskrona AB

www.ekologgruppen.com

 

 

 

 

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 
 
 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen