Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över samtliga anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Så går det till!

Här hittar du mer information om hur kväve och fosfor renas i dammar och våtmarker.

Rapporter

 

Här har vi samlat länkar till olika rapporter som utförts under årens lopp och sorterat dom under olika kategorier. Klicka på rubriken till den kategori du tycker passar bäst.

 

Kävlingeå-projektet

Här finns till exempel handlingsprogram för de olika etapperna, års- och slutrapporter, extern utvärdering av projektet, projektkataloger, rapporter om historiska våtmarker och vattenråd.

 

Renare Vatten

Här hittar du rapporter som handlar om dammars och våtmarkers förmåga att rena näringsämnen. Resultat från långa mätserier av näringsämnesreduktion redovisas. Dessutom en utredning om risken för läckage av näringsämnen vid anläggning på områden där det tidigare funnits våtmarker.

 

Mer Natur

Här finns rapporter om biologisk mångfald i dammar och våtmarker, olika inventeringar av bottenfauna, fåglar och växter. Dessutom en rapport om våtmarkers inverkan på vandrande fisk och bottenfauna samt en rapport om våtmarkernas rekreationsvärden.

 

 

 

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 
 
 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen