Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Renare vatten

Historik Naturliga reningsverk Våra undersökningar Effekter i Kävlingeån Kostnadseffektivitet Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Bildspel

Här hittar du ett bildspel om våtmarkernas betydelse för biologisk mångfald.

 

Våtmarker - naturliga reningsverk

Den omfattande satsningen på våtmarker och dammar i jordbrukslandskapet grundar sig i vetskapen om den vattenreningspotential som finns i dessa miljöer. Vattenreningseffekten i sjöar är t ex känd sedan länge.

 

 

 

 

 

 

Inom projektet har bedrivits omfattande undersökningar av dammars förmåga att reducera näringsämnen. De dammar som minskar vidaretransporten av kväve och fosfor mest är också de som tillförs de största mängderna.

 

 

 Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

   
 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen