Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Om Kävlingeån

Kort om Kävlingeån Kävlingeåns vatten

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Bildspel

Här hittar du ett bildspel om våtmarkernas betydelse för biologisk mångfald.

Nyskapad vattenmiljö ©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

Vatten i jordbruksbygd

Kävlingeån är ett av Skånes största vattendrag. Jämfört med flera andra åar som mynnar i Öresund är vattensystemet rikt på sjöar.

  Området präglas i stora delar av jordbruk men är ändock varierat och rymmer allt från intensivt brukat åkerlandskap till mer extensivt brukade marker med betesmark och skog.

 

 Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 
 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen