Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Här finns dammarna!

Karta över anlagda dammar och våtmarker.

 

BESTÄLL BROSCHYR

Beställ eller ladda ner en 52-sidig informationsskrift om Kävlingeå-projektet.

 

Film om projektet!

Här hittar du en kort film med information om Kävlingeå-projektet!

KÄVLINGEÅ-PROJEKTET

Kävlingeå-projektet är ett samarbetsprojekt mellan nio kommuner i Kävlingeåns avrinningsområde. Projektet har som främsta syfte haft att minska övergödningen av områdets vattendrag, sjöar och Öresund, öka den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet samt att förbättra tillgången till natur för närboende. Projektet avslutades vid årsskiftet 2011/2012.

 

 

 

 Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen