Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Åtgärder

Våtmarkskarta Anlagda våtmarker Genomförande Övriga åtgärder Historiska våtmarker

 

Bildspel

Här hittar du ett bildspel om våtmarkernas betydelse för biologisk mångfald.

 

Bildspel

Här hittar du ett bildspel om hur dammarna fungerar som naturliga reningsverk.

Våtmarksanläggning pågår ©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

Omfattande åtgärdsarbete

Arbete med anläggning och restaurering av dammar, våtmarker och vattendrag har bedrivits i stor skala sedan 1995. Kävlingeåprojektet avslutades formellt vid årsskiftet 2012/2013 men vissa kompletterande arbeten har även genomförts under 2012.

Genom att klicka vidare en menyn till vänster kan du se vad som åstadkommits och hur arbetet har gått till.

 

 Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen