Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Bakgrund Mål och åtgärder Unikt samarbete Markägare viktiga Arbete i etapper Ekonomi Erfarenheter Fortsättningen... Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Så går det till!

Här hittar du ett bildspel och mer information om hur det går till när en damm eller våtmark anläggs.

Mer natur - Renare vatten

 

I skriften "Kävlingeå-projektet, Mer natur - Renare vatten" har erfarenheterna från snart 15 års våtmarksarbete samlats. I skriften redovisas bland annat genomförda återgärder, ekonomi, organisation, samt resultaten i form av bättre vattenkvalitet och en större biologisk mångfald.

 

Skriften vänder sig till alla som är involverade i arbetet med att anlägga dammar och våtmarker och förhoppningen är att kunna bidra med erfarenheter och inspirera till fortsatt våtmarksarbete runt om i landet.

 

Det går att beställa den 52 sidiga skriften från Kävlingeå-projektets kansli 046-356850 (direkt) alt 046-355000 (vx) men det går även att ladda ner den i pdf-format här på hemsida. 

 

LADDA NER BROSCHYREN 

 

BESTÄLL BROSCHYREN VIA E-POST

 

 

 

 

 

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

Produktion, film och foto: Ekologgruppen