Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Renare vatten

Historik Naturliga reningsverk Våra undersökningar Effekter i Kävlingeån Kostnadseffektivitet Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Växter och djur

Här hittar du ett bildspel om våtmarkernas betydelse för biologisk mångfald.

Rapporter

 

Urval av rapporter:

 

Dammar som reningsverk. Mätningar av näringsämnesreduktionen i nyanlagda dammar 1993-2000. 2001.

 

Näringsämnesreduktion i nyanlagda dammar. Aktuella resultat. Nr 1 2001.

 

Näringsämnesreduktion i nyanlagda dammar. Aktuella resultat. Nr 2 2002.

 

Dammar som reningsverk. Mätningar av närings-ämnesreduktionen i nyanlagda dammar 1993-2002. 2003.

 

Näringsämnesreduktion i nyanlagda dammar. Aktuella resultat. Nr 3 2004. Hämta i pdf-format.

 

Näringsavskiljning i anlagda våtmarker, Region- och metodjämförelser. Jonas Andersson, Bengt Wedding och Karin Tonderski. 2006. (Inkluderar dat från Slogstorpsdammen för perioden oktober 1997-februari 2005). Hämta i pdf-format från Jordbruksverket.

 

Hur påverkas vattenkvaliteten av dämda våtmarker? Kävlingeåprojektet och Segeåprojektet. 2009. Hämta i pdf-format.

 

OBS! Rapporter som allmänt beskriver projektet och rapporter om uppföljning av biologisk mångfald hittar du under Om projektet respektive Mer natur.

Betesdjur vid en nyskapad vattenmiljö ©Johan Hammar/Ekologgruppen

Vattenblink ©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen