Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Mer natur

Nygamla livsmiljöer Fåglar Växter Bottenfauna Våtmarker och fisk Rekreation Rapporter

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Bildspel

Här hittar du ett bildspel om hur dammarna fungerar som naturliga reningsverk

Rapporter

 

Urval av rapporter:

 

Biologisk mångfald i nyanlagda dammar och våtmarker

 

Biologisk mångfald i dammar. Fåglar. Undersökning av 51 nyanlagda dammar 1994- 2000. 2001. Hämta i pdf-format.

 

Biologisk mångfald i dammar. Vegetation. Undersökning av 28 nyanlagda dammar hösten 2000. 2001. Hämta i pdf-format.

 

Biologisk mångfald i dammar. Bottenfauna. Undersökning av 36 nyanlagda dammar 1998-2001. 2002. Hämta i pdf-format.

 

Biologi och vattenkemi i nya dammar. Undersökningar 2000-2002, slutrapport. Med ekonomiskt stöd från Region Skåne och WWF. 2003. Hämta i pdf-format.

 

Biologisk mångfald i dammar. Fåglar. Undersökning av 21 nyanlagda dammar 2005, med jämförelser bakåt i tiden. 2006. Hämta i pdf-format.

 

 

Dammar och våtmarkers påverkan på fisk och bottenfauna i anslutande vattendrag

 

Våtmarkers inverkan på fisk och bottenfauna. Slutrapport. Sammanfattning av studier genomförda under 2005-2008 (Ekologgruppen 2009). Hämta i pdf-format.

 

 

Rekreation

Nyanlagda dammars betydelse för rekreation och friluftsliv. 2002. Hämta i pdf-format.

 

 

OBS! Rapporter som allmänt beskriver projektet och rapporter om uppföljning av vattenrening hittar du under Om projektet respektive Renare vatten.

 

Gräsand ©Johan Hammar/Ekologgruppen

Flickslända ©Johan Hammar/Ekologgruppen

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

 

Produktion, film och foto: Ekologgruppen