Start Om projektet Om Kävlingeån Renare vatten Mer Natur Åtgärder Länkar Rapporter Kontakt

 

Om Kävlingeån

Kort om Kävlingeån Kävlingeåns vatten

 

Här finns dammarna!

Här hittar du en karta över anlagda dammar och våtmarker inom Kävlingeå-projektet.

 

Så går det till!

Här hittar du ett bildspel och mer information om hur det går till när en damm eller våtmark anläggs.

Kort om Kävlingeån

 

Kävlingeåns avrinningsområde ligger centralt beläget i södra Skåne och upptar en yta av totalt 1200 km2. Större sjöar är Vombsjön, Krankesjön, Ellestadssjön, Snogeholmssjön och Sövdesjön. Större biflöden är Bråån i norr, Klingavälsån i söder och Björkaån i öster. Den senare byter namn uppströms och övergår i Åsumsån, Tolångaån, Vollsjöån och Sniberupsbäcken. Kävlingeåns nedre lopp, mellan Löddeköpinge och havet, kallas Lödde å.

 

Avrinningsområdet präglas av jordbruksmark. Intensivt odlade delar finner man utmed huvudfåran mellan Vombsjön och havet, utmed Bråån i norr samt runt Vollsjöån i öster. Mer extensivt brukade marker och skog finns framförallt i områdets södra del, vid Romeleåsens nordsluttning och i sjölandskapet mellan Ellestadssjön och Krankesjön. Även avrinningsområdets nordöstra delar, som ansluter till Linderödsåsen, är präglat av skog och betesmark.

 

Avrinningsområdet har cirka 67 000 invånare, av vilka 75 % bor i områdets tätorter. Större tätorter är Eslöv, Kävlinge, Sjöbo, Södra Sandby och Veberöd.

 

Klimat, hydrologi och väder

Temperatur, årsmedel*, Örtofta

7,8 ºC

Nederbörd, årsmedel*, Örtofta

621 mm

Årsmedelavrinning*

8-12 l/s km2

Vattenföring, medel 1978-2008 i Kävlingeån, Högsmölla

11,8 m3

* uppgifterna gäller statistik från SMHI för perioden 1961-1990

 

Aktuell vattenföring vid SMHI's mätstation vid Ellinge i Bråån kan du se här.

 

Aktuellt väder från SMHI kan du se här.

 

Image0004

 

Arealer

km2

%

Avrinningsområden

 

 

  Kävlingeån totalt

1197

100

  Bråån

170

14

  Klingavälsån    

239

20

  Björkaån            

340

28

Större sjöar

 

2

  Vombsjön

12

 

  Krankesjön

3,4

 

  Sövdesjön

2,5

 

  Snogeholmssjön

3,0

 

  Ellestadssjön

3,1

 

Markanvändning

 

 

  Vatten

25

2

  Land

1172

98

  Åker

708

59

  Bete

95

8

  Skog

179

15

  Tätort

36

3

Kommuner

 

 

  Eslöv

228

19

  Hörby

118

10

  Höör

19

2

  Kävlinge

42

3

  Lomma

7

1

  Lund

238

19

  Sjöbo

474

40

  Tomelilla

51

4

  Ystad

22

2

 

 

Eslövs kommun

 

Höörs kommun

 

Hörby kommun

 

Kävlinge kommun

 

Lomma kommun

 

Lunds kommun

 

Sjöbo kommun

 

Tomelilla kommun

 

Ystads kommun

Produktion, film och foto: Ekologgruppen